ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣΚ

 

 

Αριθμός  10/18.3.2008

 

 Στην Κοζάνη σήμερα 18η του μηνός Μαρτίου 2008, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12 π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης συνήλθε στα γραφεία του στο Δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Σαββίδη και αφού βρέθηκε σε απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

        ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

                ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.Χρήστος Σαββίδης, Πρόεδρος

                   

2. Αθανασία Βακωνάκη Μέλος

 

3. Ευστράτιος Καίδης Μέλος              

 

4. Νικόλαος Τζήκας Μέλος

 

5. Απόστολος Γράβας Μέλος

 

6. Χρήστος Δημητρόπουλος Μέλος

 

7. Ευθύμιος Λιάκος Μέλος

 

8. Ιωάννης Βασιλειάδης Μέλος

 

9. Θωμαή Παπατόλιου Μέλος

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντα επίσης ήταν και τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης: Ελένη Διαμαντίδου Γενική Γραμματέας, Ιωάννης Θεοφύλακτος Ταμίας, Νατάσα Τσάτσου και Δημήτριος Αγγελίδη μέλη, καθόσον η σημερινή συνεδρίαση είναι πανηγυρική παράδοσης του απερχόμενου και παραλαβής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και με αφορμή την πανηγυρική συνεδρίαση μεταξύ των άλλων τόνισε «Καλωσορίζω στο Δ.Σ. τα νέα μέλη που εξελέγησαν κατά τις αρχαιρεσίες της 24ης Φεβρουαρίου 2008. Σας εύχομαι ολόψυχα υγεία, κουράγιο, καλή δύναμη και δημιουργική συμμετοχή στη σημαντική λειτουργία αυτού του συλλογικού οργάνου. Σας συγχαίρω για την εκλογή σας και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι πάντοτε στη διάθεση σας - ίσος μεταξύ ίσων – όπως εξάλλου ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου ως τιμητική ξεχωριστή θέση (ιδιότητα) επιβάλλει / δίχως  διακρίσεις, αγκυλώσεις, αποκλεισμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, συμπεριφορές που έτσι και αλλιώς δεν έχουν καμία θέση και δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τη λειτουργία του κορυφαίου πρώτου επιστημονικού Συλλόγου, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης. Θα ήταν μεγάλη παράλειψη μου αν δεν αναφερόμουν στα μέλη του Δ Σ που αποχωρούν. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέλη του Δ Σ που αποχωρούν και δεν θα είναι κοντά μας στην παρούσα διοίκηση. Θέλω να σας εκφράσω για μία ακόμη φορά τα αισθήματα ειλικρινούς εκτίμησης και ευγνωμοσύνης για τη συνύπαρξη στο Δ Σ, για τη συνεργασία και την ουσιαστική στήριξη που μου παρείχατε το διάστημα που συλλειτουργήσαμε στο δύσκολο αλλά και σημαντικό έργο που επιτέλεσε το Δ Σ, εκφράζω τις αληθινές ευχές μου για καλή τύχη στον οικογενειακό σας βίο και στην επαγγελματική σας διαδρομή. Να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίζω να είμαι κοντά σας, στη διάθεση σας, και ανεξάρτητα από την ιδιότητα μου ως Προέδρου, όπως θέλω να πιστεύω ότι θα είστε κοντά στην προσπάθεια του νέου Δ Σ.» . Στην συνέχεια πήραν το λόγο όλα τα μέλη του Δ.Σ. (απερχόμενου και νέου) και μετά την τελετή παράδοσης – παραλαβής και την ανταλλαγή ευχών αποχώρησαν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου που  δεν μετέχουν στην νέα σύνθεση αυτού.

Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού διαπίστωσε την απαρτία του Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή εκ των μελών αυτού του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 232 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων» προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

 

Α. ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Για την θέση του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου υπέβαλαν υποψηφιότητα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Απόστολος Γράβας και ο Ευστράτιος Καίδης. Μετά την υποβολή των ανωτέρω υποψηφιοτήτων  το    Διοικητικό Συμβούλιο  δια  μυστικής  ψηφοφορίας  δια ψηφοδελτίων, και δι` απολύτου πλειοψηφίας των  παρόντων, και αφού ακολούθησε διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, επικύρωσε το αποτέλεσμα και  εξέλεξε με ψήφους 6 υπέρ του Απόστολου Γράβα έναντι 3 ψήφων υπέρ του Ευστράτιου Καίδη,  τον Απόστολο Γράβα για την θέση του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου. Ο Γεν. Γραμματεύς εκλέγεται για  ολόκληρη την τριετία.

Β. ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΜΙΑ

Για την θέση του Ταμία του Συλλόγου υπέβαλαν υποψηφιότητα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Νικόλαος και ο Ευστράτιος Καίδης. Μετά την υποβολή των ανωτέρω υποψηφιοτήτων το   Διοικητικό Συμβούλιο  δια  μυστικής  ψηφοφορίας  δια ψηφοδελτίων, και δι` απολύτου πλειοψηφίας των  παρόντων, και αφού ακολούθησε διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, επικύρωσε το αποτέλεσμα και  εξέλεξε με ψήφους 6 υπέρ του Νικολάου Τζήκα, έναντι 3 ψήφων υπέρ του Ευστράτιου Καίδη, τον Νικόλαο Τζήκα για την θέση του  Ταμία του Συλλόγου. Ο  Ταμίας  εκλέγεται για  ολόκληρη την τριετία.

Μετά τη συγκρότηση του Δ Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης σε σώμα, κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίασης με θέματα τον ορισμό αναπληρωματικών μελών στις θέσεις Γενικού Γραμματέα και Ταμία αλλά και τη σύσταση επιτροπών. Μετά από διαλογική συζήτηση στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  τα ακόλουθα :

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός αναπληρωματικών μελών στις θέσεις του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.

 α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγήθηκε ότι σε περίπτωση κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Απόστολου Γράβα, να ορισθεί  Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας το μέλος του Δ.Σ. Ευθύμιος Λιάκος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορισθεί το μέλος του Δ.Σ. Ευθύμιος Λιάκος στην θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου.

β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΑΜΙΑ

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος, ο οποίος εισηγήθηκε ότι σε περίπτωση κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του Ταμία του Συλλόγου Νικολάου Τζήκα, , να ορισθεί  Αναπληρωτής Ταμίας το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Βασιλειάδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορισθεί το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Βασιλειάδης στην θέση του Αναπληρωτή Ταμία του Συλλόγου. Πρόσθετα το Δ.Σ. αναθέτει την ευθύνη διαχείρισης του Ταμείου Απαλλοτριώσεων στον Αναπληρωτή Ταμία, Ιωάννη Βασιλειάδη, που θα συνεπικουρεί τον Ταμία λόγω της φύσης, ιδιαιτερότητας και του όγκου του αντικειμένου αυτού.

ΘΕΜΑ 2ο : Εξουσιοδότηση σε όλα τα μέλη του Δ Σ για θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Δικηγόρων που μεταφράζουν ξενόγλωσσα κείμενα στην Ελληνική και αντίστροφα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγηθεί η εξουσιοδότηση σε όλα τα μέλη του Δ Σ για θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Δικηγόρων που μεταφράζουν ξενόγλωσσα κείμενα στην Ελληνική και αντίστροφα, με την μνεία πως τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από την Αλβανική Γλώσσα στην Ελληνική όταν αυτά αφορούν αποκλειστικά στις περιπτώσεις πολιτογράφησης ομογενών υπηκόων Αλβανίας ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις για αυτό εφιστά την προσοχή στα μέλη του πριν την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών του Δ Σ για θεώρηση του πίνακα αμοιβών δικηγόρων

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τα μέλη του Δ Σ Χρήστο Δημητρόπουλο, Ευστράτιο Καίδη και  Ευθύμιο Λιάκο να προβαίνουν ο καθένας χωριστά στη θεώρηση του πίνακα αμοιβών (ως προς νόμιμο ελάχιστο αυτών) των δικηγόρων για παρασχεθείσες υπηρεσίες.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση λήψης χρημάτων από τον Πρόεδρο Χρήστο Σαββίδη, τον Ταμία Νικόλαο Τζήκα και τον Γενικό Γραμματέα Απόστολο Γράβα. 

Το Δ Σ ομόφωνα αποφάσισε να  εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο Χρήστο Σαββίδη, τον Ταμία Νικόλαο Τζήκα και τον Γενικό Γραμματέα Απόστολο Γράβα να προβαίνουν – είτε ο καθένας μόνος του είτε από κοινού – σε οποιεσδήποτε αναλήψεις ή καταθέσεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού και σε κάθε εν γένει ενέργεια απαραίτητη για τη λειτουργία των λογαριασμών του Συλλόγου που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α Ε / κατάστημα 377, οι οποίοι είναι :

Ø  Α. υπ αριθ. xxxxx λογαριασμός Συνεργασίας

Ø  Β. υπ αριθ. xxxxx λογαριασμός Συνεργασίας Γραφείου Πτολεμαϊδας

Ø  Γ. υπ αριθ. xxxxx λογαριασμός Αποθεματικού.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Υποχρεωτικς Επιτροπες

Σύσταση Πρωτοβάθμιας κ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ελέγχου Μητρώου μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και Επιτροπή Διενέξεων & Δεοντολογίας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την σύσταση των παρακάτω υποχρεωτικών επιτροπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 198, 199 201 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων».

 

Πρωτοβαθμια Επιτροπη Μητρώου

Πρόεδρος : Αθανασία Βακωνάκη

Μέλη: Χρήστος Δημητρόπουλος, Απόστολος Γράβας  Νικόλαος Τζήκας και Ευστράτιος Καίδης (αναπληρωματικά μέλη Ευθύμιος Λιάκος, Ιωάννης Βασιλειάδης). Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής άρχεται από 18.3.2008 και λήγει 28.2.2010

 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Μητρώου

Πρόεδρος : Χρήστος Σαββίδης

Μέλη: Βασίλειος Τσιώτσιας, , Δημήτριος Κλείδης, Αναστάσιος Κτενίδης, Ζήνων Παπαδόπουλος (αναπληρωματικά μέλη Δήμητρα Τζούμα κ Ελένη Διαμαντίδου). Η θητεία της ανωτέρω επιτροπής άρχεται από 18.3.2008 και λήγει 28.2.2010

 

Επιτροπή Διενέξεων & Δεοντολογίας

Πρόεδρος : Χρήστος Σαββίδης

Μέλη : Χρήστος Δημητρόπουλος, Απόστολος Γράβας Νικόλαος Τζήκας, Ευθύμιος Λιάκος και Αθανασία Βακωνάκη (αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Βασιλειάδης, Ευστράτιος Καίδης) .

 

ΘΕΜΑ 6ο : ΠροαιρετικΕς ΕπιτροπΕς

 

 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την σύσταση των παρακάτω προαιρετικών επιτροπών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 199 201 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων», αφού κρίνει ότι αυτές θα συντελέσουν στην πιο αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου με ουσιαστικά αποτελέσματα για τα καίρια προβλήματα που κάθε μία εξ αυτών των επιτροπών θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Σημειωτέον ότι κρίθηκε σκόπιμο από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ότι οι επιτροπές αυτές σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα καλούνται από το Δ.Σ. για να αξιολογείται το έργο τους και η σκοπιμότητα διατήρησής των ή μη.

 

1.Επιτροπη Οικονομικων – Μερισματος και Παραστασεων

 

Αποκλειστικός σκοπός της επιτροπής θα είναι η  παρακολούθηση των Οικονομικών του Δικηγορικού Συλλόγου, της ταμειακής λειτουργίας ενόψει της πρόσφατης καθιέρωσης και εφαρμογής του γενικού λογιστικού σχεδίου  (διπλογραφικό σύστημα) - και την παροχή μερίσματος για την όσο το δυνατό καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Σαββίδης

ΜΕΛΗ: Νικόλαος Τζήκας, Ευθύμιος Λιάκος, Ιωάννης Βασιλειάδης και Θωμαή Παπατόλιου.   

 

2.Επιτροπη Απαλλοτριωσεων

Σκοπός και έργο της επιτροπής είναι η μέριμνα, παρακολούθηση και συντονισμός των θεμάτων που αναφέρονται στα προβλήματα σε σχέση με τις απαλλοτριώσεις στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Σαββίδης

ΜΕΛΗ: Νικόλαος Τζήκας, Ευθύμιος Λιάκος, Χρήστος Δημητρόπουλος και Ευστράτιος Καϊδης,

 

3. Επιτροπη Ασκουμενων και νεων Δικηγορων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Δημητρόπουλος

ΜΕΛΗ: Φωτεινή Μαγούλα, Μελίνα Κετογλίδου, Χρήστος Λιάλιος, Αλεξάνδρα Κοκκώνη, Αχιλλέας Καγιόγλου, Βασίλειος Ιωαννίδης, Νικόλαος – Νεκτάριος Παπαδημητρίου, Γεωργία Καλύβα.

 

4.ΕπιτροπΗ ΛειτουργΙας ΔικαστηρΙων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Δημητρόπουλος

ΜΕΛΗ: Ιωάννης Βασιλειάδης, Ευθύμιος Λιάκος, Ευστράτιος Καϊδης και Θωμαή Παπατόλιου.   

 

5.ΕπιτροπΗ ΒιβλιοθΗκης – ΕκδΟσεων   

ΕφοροΣ ΒιβλιοθΗκης - ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νατάσα Τσάτσου.

Βοηθοι ΕφΟρου -ΜΕΛΗ :Ιωάννης Βασιλειάδης, Θωμαή Παπατόλιου, Πηνελόπη Γκάρα, , Φωτεινή Μαγούλα

 

6.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜηχανοργΑνωσης ΔικηγορικΟΥ ΣυλλΟγου ΚοζΑνης – ΕισαγγελΙας- Πρωτοδικειου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Κωνσταντινίδης

ΜΕΛΗ : Ιωάννης Μπαλαμπανίδης, Χρήστος Λιάλιος, Ευάγγελος Καραμανώλας, Βασιλική Κοκολιού.

 

7.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Χρήστος Σαββίδης

ΜΕΛΗ : Απόστολος Γράβας, Βασιλική Διάφα, Ηλίας Στάμος και Στάθης Κωνσταντινίδης

ΜΕΛΗ χωρισ δικαιωμα ψηφου:Γλυκερία Καραναστάση Πρωτοδίκης – Κτηματολογικός Δικαστής στο Πρωτοδικείο Κοζάνης ή ο νόμιμος αναπληρωτής της, Σουλτάνα Μπελούκμπαση Υποθηκοφύλακας Κοζάνης και  Χαρίσιος Πατσώνας Προιστάμενος Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.

Συστήνεται και θα λειτουργήσει επιστημονική επιτροπή Κτηματολογίου, η οποία θα συγκροτηθεί από τα προαναφερόμενα πέντε (5) μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης με δικαίωμα ψήφου, και από τα τρία (3) εξωτικά μέλη που δε θα διαθέτουν δικαίωμα ψήφου με γνωμοδοτικό ουσιαστικά ρόλο, στα δε καθήκοντα της θα είναι η διαχείριση και αποσαφήνιση όλων των σημαντικών ζητημάτων που θα ανακύπτουν από την ερμηνεία του νόμου για το κτηματολόγιο και την εφαρμογή του θεσμού στην πόλη της Κοζάνης.

Το Δ.Σ. οφείλει να επιδιώξει και να αξιώσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των συνάδελφων με όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας τόσο στο πρώτο στάδιο της ψηφιακής καταγραφής των ενεργών τίτλων όσο και στη δεύτερη φάση, όπως και τη διασφάλιση / κατοχύρωση της δικηγορικής αμοιβής αντάξιας της νομικής υπηρεσίας κ αξιοπιστίας που εξασφαλίζει στο Εθνικό Κτηματολόγιο η δικηγορική εργασία. Τέλος να επισημανθεί η προσοχή όλων μας, ώστε η σημαντική δικηγορική ύλη και η αντίστοιχη δικηγορική αμοιβή να μην υπεξαιρεθεί για άλλη μία φορά από άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

 

8.ΕπιτροπΗ Τύπου –

Θα αποτελείται από τους Χρήστο Σαββίδη, Απόστολο Γράβα και Θεοδώρα Τσικαρδάνη, (εκπρόσωποι Τύπου)

Έργο της θα είναι η έρευνα και μελέτη θεμάτων που κάθε φορά απασχολούν το Δικηγορικό Σύλλογο, η απάντηση και η παρακολούθηση των δημοσιευμάτων που αφορούν μείζονα θέματα της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, η προβολή του κοινωνικού έργου του Δ Σ και η συλλογή / επεξεργασία των προβλημάτων σε σχέση με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης αλλά και με την οργάνωση πνευματικών επιστημονικών εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 7ο : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Α)  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008 - ορισμοσ μελων από το δ.σ. και το μητρωο του  δικηγορικου συλλογου κοζανησ.

 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψιν του τη με αριθμό πρωτοκόλλου 17821/7.3.2008 απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία προκηρύχθηκαν εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Μαρτίου για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας και οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας σε συνδυασμό με το με αριθμό πρωτοκόλλου 181/17.3.2008 έγγραφο του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση εκ μέρους του Δ.Σ.Κ. των μελών που θα μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή αποφάσισε.

Σύμφωνα με την τηρούμενη σειρά από τον επίσημο κατάλογο μητρώου μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και σε συνέχεια προηγουμένων αποφάσεων του Συλλόγου ανατίθενται καθήκοντα εξεταστών στους κάτωθι δικηγόρους.

Ως τακτικά μέλη ορίζονται οι δικηγόροι:1.Παναγιώτα Τσιώλη –Μπίκα και 2.Βασιλική Κανούτα και αναπληρωματικά μέλη αυτών οι :1.Νικόλαος Λωτίδης και 2.Δήμητρα Τζούμα.

Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης ορίζεται Τακτικό Μέλος ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Συλλόγου Ευθύμιος Λιάκος με νόμιμο αναπληρωτή αυτού τον Αναπληρωτή Ταμία του Συλλόγου Ιωάννη Βασιλειάδη.

 

Μη υπαρχόντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Συνεδρίασης. Προς πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

                                                

                ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ                  

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡΑΒΑΣ

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΗΚΑΣ                                ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΚΩΝΑΚΗ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                       ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙΔΗΣ

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

 

ΘΩΜΑΗ ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ


 
Copyright © ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ